Speciale regeling voor ondernemers, instellingen, verenigingen en burgers

Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Het rijk heeft in de strijd tegen de economische gevolgen van de corona-crisis een aantal regelingen in het leven geroepen voor ondernemers die in problemen (dreigen te) komen. Ook de BsGW treedt ondernemers tegemoet met een regeling. Al deze regelingen zijn echter niet bedoeld voor verenigingen en sociaal culturele instellingen.
Speciaal voor hen heeft de gemeente Landgraaf een aparte regeling in het leven geroepen.

Verenigingen, sociaal culturele instellingen en andere organisaties

De door het rijk genomen maatregelen treffen niet alleen de ondernemers. Ook verenigingen, sociaal culturele instellingen en andere organisaties worden geraakt. Zo is bijvoorbeeld sporten niet mogelijk, zijn gemeenschapshuizen gesloten, gaan opleidingen/cursussen van onder andere Vazom, Muziekschool en Servicegilde niet door. En zo zijn er nog veel meer te noemen.
Al deze organisaties missen gedurende de periode dat de maatregelen van kracht zijn een deel van hun inkomsten, terwijl lasten blijven doorlopen.

Regeling

De ondersteunende economische maatregelen die door het rijk worden genomen zijn primair gericht op het bedrijfsleven; de ondernemers. Genoemde organisaties kunnen hier echter geen aanspraak op maken.
Om naast de ondernemers ook de organisaties en burgers die door de maatregelen worden getroffen verder te steunen heeft het college van burgemeester en wethouders van Landgraaf het volgende besluit genomen:

  • Voor de duur dat de maatregelen van kracht zijn, voorlopig tot 6 april 2020, schorten wij de verzending van nieuwe facturen en aanslagen en de invordering van openstaande facturen en aanslagen op. Een uitzondering vormt de incasso van de leningen in het kader van het zonnepanelen-project.
  • Ondernemers, organisaties en burgers die in problemen komen door de incasso van de maandelijkse termijn van het zonnepanelen-project of betaling van reeds verstuurde facturen kunnen hierover contact opnemen met de gemeente.
  • De gemeente zal gedurende deze periode coulant omgaan met te late betaling van reeds verzonden facturen.