‘Centraal tellen’ bij de PS-verkiezingen in Landgraaf

Foto: Gemeente Landgraaf

Woensdag 20 maart vinden de verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.
De gemeente Landgraaf doet bij deze verkiezingen mee aan het experiment ‘centraal tellen’. Dit betekent dat woensdag 20 maart, na de sluiting van de stembussen om 21.00 uur, in de stemlokalen alleen wordt geteld hoeveel stemmen elke partij heeft behaald. Op grond daarvan maakt de gemeente diezelfde avond nog een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend.
De definitieve telling van de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht gebeurt de volgende dag in sporthal Terwaerden. Dan gaan 7 ‘telteams’ aan de slag met het tellen van alle stembiljetten die in de 22 stembureaus van de gemeente Landgraaf zijn uitgebracht.

Rustiger en overzichtelijker

Met deze proef wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bekijken of het tellen van de stemmen op deze manier efficiënter, betrouwbaarder en transparanter verloopt.
Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 werd in een twintigtal gemeenten al op deze manier gewerkt. Nu zijn dit ruim 80 gemeenten.

Voordelen

Burgemeester Raymond Vlecken ziet veel voordelen in het centraal tellen van de stemmen. “Het ministerie van BZK heeft alle burgemeesters gevraagd om mee te doen aan het experiment. Hoewel de tellingen van de verkiezingsuitslagen in onze gemeente altijd soepel zijn verlopen, vind ik, samen met onze gemeenteraad, deelname toch heel zinvol. De gemeenten die bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen al hebben deelgenomen aan het experiment oordelen positief: een centrale telling verloopt rustiger en overzichtelijker, biedt gelegenheid om fouten te corrigeren en verkleint het risico op een hertelling. Bovendien bereidt het kabinet een wetsvoorstel voor waarmee centraal tellen later in de Kieswet wordt opgenomen. Het is een mooie gelegenheid om nu alvast ervaring op te doen met het centraal tellen. Centraal tellen is ook gewoon openbaar, dus voor iedereen toegankelijk.”

Wilt u meer informatie over de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen op 20 maart?
Kijk dan op de website www.landgraaf.nl. Onder de button ‘Verkiezingen’ op de startpagina vindt u diverse linkjes met meer informatie.

Reacties