Herindeling splijt gemeentebestuur Landgraaf

Foto: Landgraaf.nieuws.nl

De gang van zaken rond een mogelijke fusie met de gemeente Heerlen heeft gisteravond geleid tot de val van de coalitie in de Landgraafse gemeenteraad.

Fusie

De oppositie GBBL, de fractie van Smeets en de CDA-fractie proberen hiermee kost wat kost het herindelingsproces een voor hen gunstige richting op te krijgen.

Maandagavond tijdens de oordeelsvormende raad stemden de drie fracties, die gezamenlijk een raadsmeerderheid hebben, tegen het voorstel om met buurgemeente Heerlen een fusie aan te gaan.
Maar doordat het CDA vervolgens akkoord ging met een motie die werd aangenomen om de herindeling qua tijd en omvang beter te gaan onderzoeken, leek het CDA een koekje van eigen deeg in de bestuurlijke vitrine te hebben gelegd.

De provincie zag hierin namelijk het vierde signaal op rij waarmee de Landgraafse gemeenteraad te kennen gaf op zoek te zijn naar bestuurlijke schaalvergroting, en gaf aan de regie in het herindelingsproces over te gaan nemen. Een actie tegen het zere been van de Landgraafse CDA-fractie. Want gedeputeerde Ger Koopmans, partijgenoot nota bene, had de fractie in een voorbespreking toegezegd dat de Provincie alleen zou ingrijpen als tijdens die vergadering de stekker uit de coalitie zou worden getrokken. Hetgeen maandagavond niet gebeurde, maar nu vier dagen later, gisteravond, dus alsnog.

Moties

In de hectische vergadering gisteravond werden door de nieuwe lokaal-politieke meerderheid twee moties in stemming gebracht.
De eerste ontraadt de Provincie ten zeerste komende week in te stemmen met het voorstel om de regie van de herindeling op te pakken. Een tweede motie pleit voor het inzetten van álle bestuurlijke en juridische middelen om de regie bij het fusieproces in Landgraaf te houden.

Het politieke spel zit hiermee goed op de wagen. Veler ogen zijn nu gericht op het vervolg van de Provincie inzake het herindelingstraject.
Wordt dus vervolgd.

Reacties