Mijlpaal: 1000ste rookvrij sportterrein, verdubbeling sinds september 2018

Foto: Rookvrije Generatie / Hartstichting

De Rookvrije Generatie heeft een mijlpaal bereikt: 1000 rookvrije buitensportterreinen in Nederland. De Rookvrije Generatie wil rookvrij opgroeien vanzelfsprekend maken. Het aantal rookvrije sportverenigingen neemt hard toe. Sinds 1 september van vorig jaar, toen het aantal nog op 550 clubs lag, is het aantal bijna verdubbeld.
De stijging is mede te danken aan de steun van sportbonden en gemeenten. Ook is het maatschappelijke draagvlak voor rookvrije terreinen, waaronder sportterreinen blijvend hoog. Maar liefst 84% van de Nederlanders willen dat sportterreinen waar kinderen komen rookvrij zijn.

Dit bleek uit het maandag verschenen draagvlakonderzoek gedaan in opdracht van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Limburg blijft achter

In Limburg wordt er bij 24 verenigingen werk gemaakt van rookvrij sporten. Het gaat om 9 verenigingen die geheel rookvrij zijn, en om 15 verenigingen die gedeeltelijk rookvrij de sportactiviteiten bedrijven. Dat is een stijging met 10 ten opzichte van september vorig jaar.
Maar Limburg loopt qua rookvrije sportverenigingen achter in vergelijking met andere provincies. Zo is in de regio Parkstad alleen de Voetbalacademie Roda JC in Kerkrade geheel rookvrij, en wordt bij Hockeyclub HC Nova uit Heerlen gedeeltelijk rookvrij met de stick tegen de bal geslagen.
Verder valt op dat 9 van de 24 Limburgse (gedeeltelijk) rookvrije verenigingen uit Venlo komen.

Mijlpaal

Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij, is trots op de landelijke mijlpaal. “Bijna een verdubbeling van het aantal rookvrije sportterreinen is goed nieuws voor kinderen in Nederland. Hoe meer terreinen er rookvrij zijn, hoe minder kinderen in aanraking komen met roken. Door de gestage groei en de vele goede voorbeelden wordt het steeds makkelijker voor sportverenigingen om mee te gaan in de trend en ook rookvrij te worden. Uiteindelijk willen we ernaar toe dat het normaal is niet te roken op een sportvereniging. En dat gaat de goede kant op.”

Hockey relatief hardst op weg

Ruim 389 voetbalclubs zijn geheel of gedeeltelijk rookvrij. Maar hockey is relatief gezien het hardst op weg: met 184 clubs is meer dan de helft van alle hockeyclubs geheel of gedeeltelijk rookvrij[1]. De meeste rookvrije sportclubs bevinden zich in Zuid-Holland (188), Noord-Holland (180) en Gelderland (136).

Steun bij rookvrij maken vereniging

Sportverenigingen kunnen vaak wat hulp gebruiken bij het rookvrij maken van hun club. Zo zien verenigingen soms een belemmering in de handhaving van het beleid of zijn bang voor reacties van bijvoorbeeld rokers. Via de ondersteuning op www.rookvrijegeneratie.nl/sport worden zij hierbij geholpen en gaan zij makkelijk op weg naar een rookvrij terrein.
De ervaring leert dat het invoeren van een rookvrij-beleid in de praktijk vaak meevalt en de reacties over het algemeen positief zijn.