Eerste diploma’s WijkLeerbedrijf Landgraaf worden uitgereikt

Groepsfoto 1e jaars
Foto: Calibris Advies

Op 6 april 2017 om 16.00 uur vindt de diplomering plaats van de eerste studenten van WijkLeerbedrijf Landgraaf. Een feestelijk moment waarbij 5 studenten van het ROC Arcuscollege, na een succesvolle tijd in het WijkLeerbedrijf, hun welverdiende diploma ‘Helpende Zorg en Welzijn’ in ontvangst nemen. De diploma-uitreiking is in het Leerhome van het WijkLeerbedrijf.

WijkLeerbedrijf Landgraaf

In maart 2016 ging het WijkLeerbedrijf Landgraaf van start. Een samenwerkingsverband tussen de gemeente Landgraaf, ROC Arcus College, Assist BV, de zorginstellingen Meander, Radar en Levanto en Calibris Advies.
In het WijkLeerbedrijf volgden studenten dit jaar de opleiding Helpende Zorg en Welzijn. Uniek daarbij was dat zij stage liepen bij inwoners in de wijken van Landgraaf, die een helpende hand goed kunnen gebruiken.

Leerhome

De lessen worden gegeven in het speciaal ingerichte Leerhome in de voormalige Prins Willem Alexander school op de Graaf Johan Frederikstraat. Docenten zijn dagelijks aanwezig voor les en extra ondersteuning, en er wordt dagelijkse begeleiding geboden door de coördinatoren van Meander, Levanto, Radar en EliseHelpt. Deze aanpak brengt onderwijs en praktijk heel dicht bij elkaar, wat vele voordelen kent voor praktijk, onderwijs én de studenten!
Ook bleek dat deze wijze leuk en effectief is. De vijf studenten die nu hun diploma ontvangen doorliepen allemaal versneld hun studie. Ze stromen nu door naar vervolgstudie of een baan in de zorg.

De rest van de eerste groep studenten zal naar verwachting aan het einde van dit schooljaar het diploma ontvangen.

Reacties