Bibliotheek Landgraaf besteedt aandacht aan Week van de Alfabetisering

Foto: Stichting Week van de Alfabetisering

Van maandag 9 september tot zondag 15 september is de landelijke Week van de Alfabetisering. In deze week wordt aandacht besteed aan laaggeletterdheid.
Ook Bibliotheek Landgraaf organiseert een aantal activiteiten waar mensen gratis en vrijblijvend naar toe kunnen komen.

Week van de Alfabetisering

Honderden gemeenten, bedrijven, bibliotheken, scholen en vele duizenden mensen komen van maandag 9 tot en met zondag 15 september samen met Stichting Lezen & Schrijven in actie voor een geletterd Nederland.
Onder de noemer DURF! zetten alle organisaties tijdens de Week van de Alfabetisering zich in voor een positieve leercultuur en een leven lang ontwikkelen. Zodat meer mensen de kans krijgen om ook op latere leeftijd beter te leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen.

Samenleving

Zo’n 2,5 miljoen volwassenen in Nederland zijn laaggeletterd. Zij verbergen vaak dat ze grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. En daardoor ook met digitale vaardigheden. Dat maakt het moeilijk om mee te komen in de samenleving: online solliciteren, WhatsAppen met vrienden, geldzaken regelen of bijvoorbeeld de dokter begrijpen. Het aantal stijgt jaarlijks door vergrijzing, migratie en jongeren die laaggeletterd de school verlaten. Vaak gaat laaggeletterdheid hand in hand met gezondheidsproblemen, minder kansen op de arbeidsmarkt en schulden. De kloof tussen mensen die meekomen en mensen die achter blijven, wordt groter. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid. Mensen schamen zich en durven niet om hulp te vragen.
Stichting Lezen & Schrijven vindt dat iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer.