Duizenden basisscholen op 30 en 31 januari 2020 gesloten wegens actie

Foto: CCO Public Domain

Steeds meer scholen geven aan dat ze volgende week donderdag en vrijdag de deuren sluiten. Leraren, schoolleiders en andere werknemers in het onderwijs gaan die dagen staken. De teller op de actiewebsite van de Algemene Onderwijsbond (AOb) staat al op meer dan 3850 scholen die naar verwachting dicht blijven.

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs wordt gestaakt. De leraren vinden dat er sprake is van een ‘onderwijscrisis’ en eisen dat het kabinet honderden miljoenen euro’s investeert in meer loon en vermindering van de werkdruk.

Maat is vol

Ook voor de Limburgse basisscholen is de maat vol.
De schoolbesturen Triade, MosaLira, MOVARE, kom Leren, Kindante en INNOVO nemen bij deze acties één gezamenlijk standpunt in en ondersteunen de acties van hun medewerkers voor meer geld voor goed onderwijs volledig. Zij verzorgen géén onderwijs op donderdag 30 januari en vrijdag 31 januari 2020, beide dagen zijn alle basisscholen dicht.

Concreet

Wat betekenen deze actiedagen concreet voor de regio Parkstad op 30 en 31 januari 2020?

  • Alle scholen van de bovenstaande besturen blijven dicht zowel de reguliere basisscholen alsook de (V)SO/SBO-scholen.
  • De scholen zijn gesloten voor álle kinderen en wij maken hierop geen uitzondering.
  • De wettelijk verplichte onderwijstijd komt niet in het gedrang.

Het gaat om de toekomst van onze kinderen

“Wij blijven de acties van onderwijspersoneel steunen voor de toekomst van uw en onze kinderen. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk door het tekort aan leraren en structureel te weinig geld voor investeringen. Acties voor het in lijn brengen van het salaris met het VO zijn echt nodig om werken in het onderwijs voor iedereen aantrekkelijker te maken. Het kabinet en de politiek moet veel meer investeren in het basisonderwijs.
Wij begrijpen heel goed dat wij op 30 en 31 januari ook weer iets extra’s van u vragen om te zorgen voor de opvang van uw kind(eren) die dag(en). Wij rekenen ook nu weer op uw begrip voor de acties om goed onderwijs te borgen door voldoende leraren, een faire beloning en een toereikend budget.”

Onderwijscrisis

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs wordt gestaakt. De leraren vinden dat er sprake is van een ‘onderwijscrisis’ en eisen dat het kabinet honderden miljoenen euro’s investeert in meer loon en vermindering van de werkdruk.
“In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt – als we niets doen – op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028”, aldus de AOb. In diverse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Groningen en Middelburg houden leerkrachten protestmarsen en manifestaties.
Tijdens de vorige onderwijsstaking in november lieten meer dan 4400 scholen weten dat ze dicht bleven.