Persoonlijke boodschap burgemeester Raymond Vlecken

Foto: Gemeente Landgraaf

Burgemeester Raymond Vlecken richt zich, enkele dagen na het ingaan van de aanvullende maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis, persoonlijk tot de inwoners, ondernemers en organisaties in de gemeente Landgraaf.

Beste inwoners, ondernemers en organisaties van Landgraaf

We zitten in een voor ons ongekende situatie. Een situatie waarvan de impact, ook voor Landgraaf, enorm is. Het is een tijd die we nog niet eerder hebben meegemaakt. Het coronavirus raakt ons allemaal en we zien de gevolgen ervan dagelijks in onze samenleving. Thuis, vanachter mijn computer, wil ik dan ook beginnen met iedereen heel veel kracht en sterkte te wensen.

Het is nu ongeveer een week geleden dat in Landgraaf de eerste besmetting is gemeld. Het virus verspreidt zich in een rap tempo. De wereld om ons heen lijkt onwerkelijk. Ik leef ontzettend mee met de getroffen gezinnen. Waar je normaal gesproken meer aandacht krijgt als je ziek bent, raak je nu juist geïsoleerd van de buitenwereld. En dat is afschuwelijk. Ik wens de mensen die door het virus getroffen worden heel veel beterschap en een snel herstel. En voor de families die een dierbare aan dit virus hebben verloren, in gedachten ben ik bij u.

Mijn bijzondere waardering gaat uit naar de zorginstellingen, huisartsen, GGD ’s en andere hulpverleners in de zorg. Zij staan onder grote druk, een druk waarvan we hopen dat die beheersbaar blijft als we ons allemaal aan de afgekondigde maatregelen houden. Tegen de mensen die vitale beroepen uitoefenen wil ik zeggen ‘dankjewel’! Dankjewel voor jullie inzet en dat jullie iedere keer weer klaar staan om het dagelijks leven zo goed mogelijk te laten lopen.

Alle Landgraafse voorzieningen zoals zwembaden, sportaccommodaties, gemeenschapshuizen, het theater en de bibliotheek zijn dicht. De gevolgen voor onze ondernemers, winkeliers en horeca zijn groot. Ondanks dat zij hun zorgen hebben, zie ik óók dat de ondernemers in Landgraaf veel begrip hebben voor de situatie en de maatregelen serieus nemen. Met organisaties van evenementen is contact opgenomen: het afgelasten, ook van kleinere evenementen, levert geen enkele discussie op. Organisaties begrijpen de situatie en stellen hun evenement uit of gelasten deze af. Terwijl dat tóch een teleurstelling moet zijn.

Een speciaal woord van aandacht vraag ik voor onze ouderen, de kwetsbare groep en alleenstaanden. Zij hebben het nu moeilijk. Groepsactiviteiten stoppen vaak omdat ook vrijwilligers genoodzaakt zijn om de opgelegde adviezen op te volgen. Ik wil u dan ook vragen om naar elkaar om te zien. Kijk of er mensen in uw omgeving zijn waarvoor u iets kunt betekenen. Een boodschap doen, een maaltijd verzorgen of even een telefoontje kan soms al dat kleine lichtpuntje zijn voor iemand.

En nu zie, hoor en weet ik dat aan dit gevoel van saamhorigheid ruimschoots invulling gegeven wordt. Dat is zo mooi om te zien in deze moeilijke tijd. Er ontstaan spontaan tal van initiatieven om elkaar hulp te bieden. Eensgezind zetten we de schouders onder dat wat nodig is, ongeacht de gevolgen. U kunt erop vertrouwen dat ik mijn uiterste best zal doen om de gevolgen in Landgraaf beheersbaar te houden.

Dan een speciale boodschap voor onze kinderen. Jullie zien en horen natuurlijk alle berichten over het coronavirus. Waarschijnlijk maken jullie voor het eerst mee dat allerlei bijzondere maatregelen ervoor zorgen dat je niet kunt gaan sporten, dat je niet naar school kunt en dat je thuis moet blijven als je verkouden bent. Maar jullie moeten weten dat we dit doen om te voorkomen dat er veel mensen tegelijk ziek worden en naar het ziekenhuis moeten.

Misschien maken jullie je zorgen: wat gebeurt er toch allemaal? Dat begrijp ik helemaal. Maar weet dat er heel veel mensen keihard werken om zo snel mogelijk alles weer normaal te laten zijn. Wat ik aan jullie vraag is om mogelijke zorgen uit te spreken bij je ouders. Ook kunnen jullie misschien iets doen voor de mensen die thuis zitten en geen bezoek mogen ontvangen. Bel, mail of app wat vaker. Maak een mooie tekening of speel wat muziek. Jullie kunnen vast iets verzinnen wat anderen blij maakt.

En met al die hulp komen we samen deze moeilijke tijd door. Ik blijf u informeren en hoop op uw volledige medewerking. Ondanks alle omstandigheden, wens ik u een fijne avond.

Raymond Vlecken

Burgemeester van Landgraaf

Reacties

Cookieinstellingen