‘Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen’

Foto: CC0 Public Domain

De raad van Landgraaf heeft donderdag 7 mei de evaluatie van de Leegstandsvisie (2016-2020) en de bijbehorende subsidieverordening behandeld.
Ze heeft inzicht gekregen in het gebruikte instrumentarium en de werking ervan, inclusief een doorkijkje naar de toekomst. Ook is ze meegenomen in de resultaten van de bijbehorende subsidieregeling en heeft ze ingestemd met continuering in aangepaste vorm.

De aangepaste subsidieverordening heet ‘Stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen’ en volgt de subsidieregeling ‘Leegstaand Commercieel Vastgoed’ op die in 2018 en 2019 in de gemeente bestond. Deze vernieuwde regeling geldt eveneens voor twee jaar (2020-2022) en de raad stelt er een budget voor ter beschikking van €160.000,- (€80.000,- per jaar).

Wat is het doel van de regeling?

Met deze vernieuwde regeling wil de gemeente nieuwe initiatieven van ondernemers bevorderen in de winkelkernen van Landgraaf. We willen ondernemers die hier starten een extra steuntje in de rug bieden.
Daarnaast heeft de subsidie tot doel de winkelgebieden verder te concentreren en eigenaren van leegstaande winkelpanden buiten de winkelkernen te stimuleren hun pand zodanig aan te passen, dat het beter aansluit bij de gewijzigde functie en daardoor toekomstbestendig is.
Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van de winkelkernen vergroot en de leefbaarheid van de aangrenzende gebieden verbeterd.

Wat houdt de regeling in?

Deze subsidieregeling valt uiteen in een tweetal impulssubsidies:

  • Stimuleringssubsidie
    Ondernemers, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige financiële bijdrage van €6.000,- voor de invulling van een leegstaand winkelpand in een van de winkelkernen.
  • Transformatiesubsidie
    Pandeigenaren, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige financiële bijdrage van €15.000,- indien zij hun leegstaande winkelpand met retailbestemming transformeren, waarbij de retailbestemming eraf gaat.

Hoe komt een ondernemer in aanmerking voor de regeling?

Ondernemers die van plan zijn een (nieuwe) onderneming te starten in een van de winkelcentra van Landgraaf of pandeigenaren die hun leegstaande pand in een van de aanloopgebieden willen transformeren nodigen we uit contact op te nemen met de gemeente of met Stichting Streetwise (www.stichtingstreetwise.nl). In gezamenlijkheid kan dan beoordeeld worden of de subsidieregeling van toepassing is of dat er op andere wijze ondersteuning c.q. begeleiding gewenst is.

Nieuwe ondernemers

Wethouder Lucassen: “We zijn er trots op dat er vanaf het begin van dit jaar, zelfs tijdens deze coronacrisis, al zeker vijf ondernemers, met ondersteuning van Stichting Streetwise, de stap hebben gezet om in een van de winkelkernen van Landgraaf te gaan ondernemen.
Bovendien begeleidt Streetwise momenteel nog diverse ondernemers, die ook nog dit jaar hun onderneming willen starten binnen de gemeente Landgraaf. Dit waarderen wij zeer en we hopen, zeker in deze zware periode voor vele ondernemers, met deze subsidieregeling net dat extra (financiële) steuntje in de rug te kunnen zijn.”