Landgraaf en Kerkrade starten pilot elektronische onkruidbestrijding

Foto: Gemeente Landgraaf

De komende periode starten de gemeente Kerkrade en de gemeente Landgraaf met een gezamenlijke pilot elektronische onkruidbestrijding. Met deze nieuwe en duurzame techniek, het zogenaamde ‘E-Weeding’, wordt onkruid door middel van stroom zowel boven als onder de grond (wortels) gedood.

Deze nieuwe techniek wordt in de komende periode in meerdere Europese landen getest. Beide gemeenten voeren deze techniek, in de vorm van een pilot, samen uit met de firma Bayer op enkele locaties in Kerkrade en Landgraaf.
Tijdens de pilot wordt ook onderzocht of zeer hardnekkige en schadelijke onkruiden, zoals de Japanse Duizendknoop, succesvol bestreden kunnen worden.

Milieuvriendelijk

Wethouder Bart Smeets (Beheer Openbare Ruimte, gemeente Landgraaf): “Landgraaf past uitsluitend milieuvriendelijke manieren van onkruidbestrijding toe. Wij zoeken steeds naar mogelijkheden voor verbetering. Hierbij hebben wij duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij zijn dan ook erg benieuwd in hoeverre E-Weeding een bijdrage kan leveren aan het optimaliseren van onze onkruidbestrijding.”

Wethouder Tim Weijers (Openbare Ruimte, gemeente Kerkrade): “Bij het onderhoud van de openbare ruimte zoeken wij voortdurend naar nieuwe en duurzame technieken. Deze pilot en deze samenwerking met gemeente Landgraaf, sluit hier naadloos op aan. Wij kijken vol vertrouwen uit naar de eerste resultaten van deze gezamenlijke pilot.”

De resultaten worden nauwgezet gevolgd met als doel voor elke ondergrond de meest ideale werkwijze te ontwikkelen. De ervaring leert dat een combinatie van de juiste technieken en de juiste frequentie in de praktijk leidt tot de beste resultaten.

Alternatieve methodes

Sinds het wettelijk verbod in 2015 op chemische onkruidbestrijding gebruiken beide gemeentes meerdere alternatieve methodes en technieken hiervoor. Zo zijn de onkruidborstelmachines inmiddels een vertrouwd beeld in de openbare ruimte. Daarnaast behandelen de gemeentes het onkruid bijvoorbeeld met heet water of met hete lucht. Onkruid op moeilijk bereikbare plekken en rond obstakels wordt handmatig verwijderd met behulp van touwtjesmaaiers (trimmers).