PMD-afvalzakken laatste tijd vaker vervuild met ander afval

Foto: Landgraaf.nieuws.nl

De gemeente Landgraaf en Rd4 ontvangen de laatste tijd regelmatig klachten over PMD-zakken die niet zijn opgehaald. Dat komt meestal omdat het PMD afval vervuild was met ander afval.

Afvalscheidingswijzer

PMD is alléén plastic- en metaal verpakkingsmateriaal en drankpakken. Vervuiling van PMD-afval bestaat vaak uit piepschuim en chipszakken, maar ook uit restafval; luiers en kunststof gebruiksartikelen zoals, emmers, wasmanden, zwembadjes of ander speelgoed.
Dit soort afval kunt u naar het milieupark brengen.
Via de Milieuapp of de site van Rd4 kunt u via de afvalscheidingswijzer gemakkelijk nagaan of iets wel of niet bij het PMD-afval thuis hoort.

Geen kwestie van niet willen

Het is belangrijk dat de inhoud van de PMD-zakken niet vervuild is.
Vervuiling van PMD-afval staat de recycling van dit afval in de weg. Gevolg: hele vrachten PMD-afval worden afgekeurd. In dat geval wordt alles als restafval afgevoerd. Heel duur en zonde van alle zakken die wel goed gescheiden zijn! Daarom laat Rd4 aangeboden zakken met vervuild PMD liggen.
Het is geen kwestie van niet willen, maar het kan en mag gewoon niet.

Voorkom ergernis

De gemeente wil ergernis en vervuiling voorkomen van uw directe woonomgeving. Daarom vragen zij uw medewerking om alleen PMD-afval in de desbetreffende zakken te gooien.
Was uw PMD-afval toch vervuild, laat de zak dan niet op straat liggen. Zet uw PMD-zakken bovendien pas op de inzameldag (vóór 08.00 uur) aan de straat. Dit voorkomt het eventueel verwaaien van de zakken of het aanvreten van zakken door dieren.