Samenwerkingsovereenkomst nieuwbouw Eijkhagencollege ondertekend

Foto: SVO|PL Eijkhagencollege

Op 7 december tekenden wethouder Freed Janssen, portefeuillehouder accommodatiebeleid en -beheer, en de voorzitter van het College van Bestuur SVO|PL  John Monsewije, de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouw van het Eijkhagencollege.
De voorbereidingen voor de nieuwbouw vinden in 2021 plaats en de bouwactiviteiten zullen in de loop van 2022 starten.
Indien alles volgens planning verloopt kan het Eijkhagencollege de nieuwbouw in 2024 in gebruik nemen.

De nieuwbouw vindt plaats op de sportvelden naast het bestaande schoolgebouw. Hierdoor is er geen tijdelijke huisvesting nodig tijdens de bouwwerkzaamheden.

Eijkhagencollege

Het Eijkhagen is een school met meer dan 1400 leerlingen en biedt voortgezet onderwijs aan leerlingen van tweetalig vwo, vwo, havo en vmbo-tl.
Het voedingsgebied bestaat vooral uit de gemeente Landgraaf en de gemeente Kerkrade.
Het onderwijsaanbod is op meerdere facetten onderscheidend en zelfs uniek in de regio Zuid-Limburg.
In Landgraaf neemt het Eijkhagencollege een belangrijke positie in de samenleving in, en levert een positieve bijdrage aan het toekomstproof houden van de gemeente.

Toekomstbestendige nieuwbouw

Het huidige schoolgebouw blijkt, na bouwkundige onderzoek, niet toekomstbestendig te zijn.
De nieuwbouw bestaat uit een onderwijsgebouw voor 1.350 leerlingen. Dit vertaalt zich in een ruimtebehoefte van circa 9.200 m² bruto vloeroppervlak. In verband met wisselende leerlingenaantallen wordt er bij de nieuwbouw rekening gehouden met de mogelijkheid tot het flexibel aanbouwen dan wel afbouwen van lokalen.
Tevens wordt op het terrein een sportvoorziening gerealiseerd.

SVO-PL is ingenomen met het besluit van de Raad om toekomstig Voortgezet Onderwijs door de nieuwbouw van het Eijkhagencollege mogelijk te blijven maken.”
John Monsewije

Het kunnen blijven leveren van volwaardig middelbaar onderwijs is erg belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het is namelijk meer dan louter alleen een onderwijsfunctie. We zijn ontzettend blij dat wij ook in de toekomst, samen met SVO|PL, in deze behoefte kunnen blijven voorzien.”
Freed Janssen