Nieuwbouw Zwemcentrum In de Bende opgeleverd

Foto: Gemeente Landgraaf

Afgelopen vrijdag 15 januari is de nieuwbouw van Zwemcentrum In de Bende opgeleverd. De oplevering was voorzien op 1 maart. Maar precies een jaar na de start van de werkzaamheden is het nieuwe zwembad al gereed.
Wethouder Freed Janssen is dan ook ontzettend trots op harde werk dat verricht is om dit prachtige resultaat neer te zetten: “In deze tijd van maatregelen en beperkingen door corona was het voor de aannemer niet altijd makkelijk om aan zijn planning vast te houden. Toch is het gelukt om dit duurzame en volledig energieneutrale zwembad binnen de afgesproken termijn neer te zetten. Ik neem er mijn petje voor af en ben ontzettend blij met het eindresultaat!”

Ingebruikname en officiële opening

Het in gebruik nemen van het nieuwe doelgroepenbad is afhankelijk van het verloop van corona en de maatregelen die daarmee gepaard gaan. Hoe graag de gemeente het bad ook per direct voor gebruikers ter beschikking zou willen stellen, is dit niet mogelijk. Het is hopen op een gunstige ontwikkeling die het gebruik eind februari dan wel begin maart zal toestaan.

Ook de officiële opening van het Zwemcentrum In de Bende moet worden uitgesteld. Als de coronamaatregelen het toestaan, vindt de opening wel plaats vóór de zomervakantie.

Infrastructuur rondom het zwembad

De gemeente Landgraaf is al gestart met de herinrichting van de infrastructuur rondom het zwembad. Ook is er een begin gemaakt met de aanleg van het zonnepanelenpark. De verwachting is dat zowel de infra als het zonnepanelenpark op 1 maart klaar zijn.

Sloop oude zwembad

Het streven is om het oude zwembad rond de zomerperiode te slopen. Concreet betekent dit dat na de zomervakantie gestart kan worden met de aanleg van de parkeerplaatsen en overige infrastructurele werkzaamheden en de inrichting van de groenvoorziening.

Zwemsport Parkstad

Een van de gebruikers van het nieuwe zwembad is Zwemsport Parkstad.
Vorige week hebben zij en Stichting Zwemcentrum In de Bende hierover overeenstemming bereikt.
Zij gaan het zwembad in de toekomst 10 uur per week gebruiken.

Reacties

Cookieinstellingen