Jan Schrijen waarnemend burgemeester in Landgraaf

Foto:

Gouverneur Remkes heeft de heer dr. Jan J. Schrijen benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Landgraaf.
De heer Schrijen heeft met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Landgraaf kennis gemaakt en is daarna door de gouverneur beëdigd.
De benoeming gaat op dinsdag 25 mei aanstaande formeel in.

Jan Schrijen zal het burgemeestersambt uitoefenen tot aan de komst van een nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Landgraaf. De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester wordt binnenkort opgestart. Naar verwachting kan de nieuwe door de Kroon benoemde burgemeester van Landgraaf tegen het einde van 2021 zijn of haar werkzaamheden starten.

Gouverneur Remkes verwacht dat de waarnemend burgemeester het goed functioneren van het openbaar bestuur in Landgraaf verder zal ondersteunen met een open verhouding naar alle fracties toe.

Carrière

De heer Schrijen (1952) was van 1 maart 2017 tot 5 april 2021 (waarnemend) burgemeester van Valkenburg aan de Geul. Jan Schrijen is een zeer ervaren bestuurder die vanuit zijn vorige functies goed bekend is met de gemeente Landgraaf en de Stadsregio Parkstad Limburg.

De heer Schrijen was tot 5 april 2021 achtereenvolgens waarnemend, Kroonbenoemd en waarnemend burgemeester van de gemeente Valkenburg aan de Geul, een functie die hij sinds 1 maart 2017 bekleedde.
Van 2005 tot 2016 was hij voorzitter van het waterschap Roer en Overmaas.
Daarvoor was hij van 1998 tot 2005 burgemeester van Venlo en van 1995 tot 1998 lid van het college van Gedeputeerde Staten van Limburg.

In gesprek

Voorafgaand aan de benoeming van de waarnemend burgemeester heeft de gouverneur met de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Landgraaf gesproken. De aanstelling van de heer Schrijen is een direct gevolg van de benoeming van huidige burgemeester de heer mr. R.J.H. Vlecken tot burgemeester van Weert met ingang van 25 mei 2021.