Afscheidswoord van burgemeester Raymond Vlecken

Foto: Gemeente Landgraaf

Een makkelijk afscheid bestaat niet. Zeker niet in mijn geval. Elf jaar burgemeesterschap is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid.
Dat het mij wel is gegeven, getuigt niet alleen van uw goedkeuring, maar ook van verbinding en wederzijds vertrouwen. Dat is iets waar ik als burgemeester én als mens bijzonder trots op ben.

Landgraaf voelt als mijn thuis

Toch heb ik ervoor gekozen om per 25 mei een nieuwe uitdaging aan te gaan als burgemeester van Weert, een kans die ik niet zomaar aan mij voorbij kon laten gaan. De reacties die ik sinds de bekendmaking van mijn vertrek heb ontvangen, zijn hartverwarmend. Mijn persoonlijke gevoelens zijn dat ook. Landgraaf voelt als mijn thuis. Ik heb hier ontzettend veel meegemaakt, zowel mooie als vervelende momenten. Ik heb hier prachtige mensen ontmoet en schitterende volkstonelen mogen zien, van toneelspelen en sportevenementen tot carnaval en de harmonie. Elf jaar lang heb ik als burgemeester, maar vooral als mens tussen zijn medeburgers, onvergetelijke ervaringen met u gedeeld. Ik wil u hiervoor bedanken.

Zustersteden Andrychów en Ubach-Palenberg

Ik wil ook een speciaal dankwoord uitgeven aan de zustersteden Andrychów en Ubach-Palenberg voor hun gastvrijheid en de gezamenlijke verbinding die wij tot stand hebben weten te brengen, zowel op cultureel als ondernemend vlak. Ik heb onze band als bijzonder hecht ervaren, en hechte banden mogen, in welke tijden dan ook, nooit vervagen.

Verlies uw medemens niet uit het oog

Ik hoop dat de hechte banden in onze gemeenschap net zo intact blijven—zeker in coronatijden. Het fysieke contact is misschien verwaterd, maar ook aan de hand van nieuwe communicatiemiddelen die inmiddels de norm lijken te zijn geworden, kan een verbinding in stand blijven. Ik wil u vragen uw medemensen niet uit het oog te verliezen. Kijk naar elkaar. Deel ervaringen met elkaar. Steun elkaar. Vraag uw buren of overburen of u iets voor hen kan doen. Misschien hebben zij uw hulp nodig. Geef hen de mogelijkheid om te tonen dat ze zelfredzaam kunnen zijn—dat ze niet alleen maar hulp hoeven te ontvangen, maar dat zij, net zoals u, de mogelijkheden hebben om ook hulp aan een ander te geven.

Geef steun aan de lokale ondernemer

Ik wil u ook vragen om de lokale ondernemer niet te vergeten. De bakker. De kruidenier. De bloemist. Zij zijn de mensen die de lokale economie binnen onze algemene economie draaiende houden, die ondersteuning geven aan u en de mensen om u heen. Geef hen op uw beurt de steun om dit te kunnen blijven doen. Ik weet uit eigen ervaring hoe het is om op de twintigste van de maand de lonen te moeten betalen en belasting af te dragen. Dat kan hij of zij alleen in verbinding met u, de klant.

Zonder klanten kan een ondernemer niet bestaan. Koop uw producten en diensten daarom zoveel mogelijk lokaal. Dat wil niet zeggen dat u nooit elders mag kopen, integendeel, maar een gemeenschap kan pas echt excelleren als de lokale ondernemer kan concurreren met de groothandelaar. Durf daarom met hem of haar te pionieren. Wees ook niet bang om uw onvrede uit te spreken als een product of dienst niet naar wens is. Eerlijke feedback, goed of slecht, maakt onze band uiteindelijk sterker.

Hechte banden en warme gastvrijheid

Het was als burgemeester een voorrecht om de hechte banden binnen onze gemeenschap de afgelopen elf jaar te mogen voelen. Ik kijk met veel voldoening terug op de warme gastvrijheid, en ik hoop dat de nieuwe burgemeester met dezelfde warmte wordt ontvangen. Ik wil u vragen om hem of haar de kans te geven om te doen waarvan hij of zij denkt dat het uw gemeenschap ten goede komt. Ook hierin blijft uw feedback belangrijk. Zeg wat u denkt, wat u voelt, wat u proeft, en ga met elkaar in gesprek. Landgraaf is een gemeenschap waarin men graag een luisterend oor voor elkaar heeft. Ik hoop dat mijn opvolger dat, net zoals ik, veel jaren met plezier mag meemaken.

Familie, vrienden en contacten voor het leven

Ik vertrek uit Landgraaf, maar ik zal Landgraaf niet verlaten. Ik behoud er familie, vrienden en contacten voor het leven. De spontane bezoekjes zullen misschien minder vaak voorkomen, maar ze zullen niet verdwijnen. Ik verheug mij op de ontmoeting met de inwoners van Weert, maar misschien nog meer op het wederzien met u, de mensen uit Landgraaf. De ondernemers en zelfstandigen. De werknemers en vrijwilligers. De jongeren en ouderen. Ik kijk uit naar uw evenementen en uitingen die ik in de toekomst graag weer hoop te bezoeken. Niet meer als burgemeester, maar als Raymond, een gewone burger tussen zijn medemensen, daar waar ik me het meest thuis voel.

Blijf gezond, blijf met elkaar verbonden en hopelijk tot snel.

Hartelijke groet,

Raymond Vlecken