Samenwerking voor betere overgang van basis- naar middelbaar onderwijs

Foto: Wokandapix, via Pixabay

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf en onderwijs- en welzijnsinstellingen gaan kinderen en ouders in een kwetsbare positie nog beter begeleiden in de overstap van de basisschool naar het vmbo.
Kinderen en ouders krijgen hiervoor een jaar lang extra ondersteuning van een schoolmaatschappelijk werker. Die wordt ingeschakeld in het laatste half jaar op de basisschool en het eerste half jaar op het vmbo.
Het gaat om zowel praktische ondersteuning, zoals het bestellen van schoolspullen en het lezen van brieven van school, als om sociaal-emotionele ondersteuning, bijvoorbeeld als een kind onzeker is.

Gelijke kansen voor elk kind staat hoog op de agenda bij wethouder Jordy Clemens (Heerlen): “Kinderen hebben meer kans op een succesvolle schoolloopbaan als de overgang van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs goed verloopt.”
Wethouder Jo Schlangen (Kerkrade) sluit zich daarbij aan: “De overstap naar het voortgezet onderwijs is een spannend moment, met een goede begeleiding ontlasten we ouders en kinderen. Dat is heel waardevol”.
“Verder bevorderen we met deze aanpak de doorgaande leerlijn voor alle leerlingen”, voegt wethouder Servie l’Espoir (Brunssum) toe.
En ook wethouder Alex Schiffelers (Landgraaf) is blij met de samenwerking: “Een betere voorbereiding helpt bij een goede start op een nieuwe school.”

Deelnemende scholen

De deelnemende vmbo-scholen zijn: Compass, Herle, Emma, Yuverta, Brandenberg, Holz en de toeleverende basisscholen in Parkstad. Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg heeft de coördinatie op zich genomen. Ron Bonekamp, voorzitter van het College van Bestuur: “Het aansprekende van deze aanpak is dat praktische en gerichte ondersteuning wordt geboden aan zowel de leerling als de ouders bij de overgang naar het voortgezet onderwijs.”

Gelijke Kansen Alliantie Agenda

De gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf zijn aangesloten bij de landelijke Gelijke Kansen Alliantie Agenda, een initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
In de GKA werkt het ministerie van OCW samen met scholen, gemeenten en maatschappelijke partners aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs waarbij de verbinding tussen thuis, school en omgeving centraal staat. Elke gemeente heeft in de Agenda aangeven wat zij de komende twee jaren gaat doen om er voor te zorgen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen op school.
Naast de eigen maatregelen, wordt de samenwerking om de overstap van basisschool naar vmbo beter te laten verlopen nu aan de Agenda toegevoegd.