Instanties ondertekenen convenant Veiligheid in en om Scholen Parkstad

Ondertekening convenant Veiligheid in en om Scholen Parkstad
Ondertekening convenant Veiligheid in en om Scholen Parkstad
Foto: Gemeente Kerkrade

Organisaties uit onderwijs, overheid en andere veiligheidspartners hebben donderdag 1 maart het convenant Veiligheid in en om Scholen (VIOS) Parkstad getekend in Hub in Kerkrade.

Met dit convenant gaan de partijen samenwerkingsafspraken aan met betrekking tot de veiligheid in en rondom scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in de gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en Kerkrade. Bij de ondertekening van het convenant waren bestuurders van de samenwerkende organisaties en de leden van de werkgroep VIOS aanwezig. Ook enkele opleidingsinstellingen uit Sittard ondertekenden het convenant.

VIOS

Het convenant is erop gericht dat zowel leerlingen en personeel als bezoekers (zoals ouders) van de school veilig zijn en zich veilig voelen binnen de school- en lesomgeving. Het convenant geeft daartoe handvatten over de eigen rol en het aandeel van de school. Maar ook om te komen tot een concrete en heldere invulling van taken en afspraken tussen de school en andere veiligheidspartners.

VIOS richt zich op thema’s die zowel landelijk als lokaal spelen. Convenantpartners wisselen informatie en ervaringen uit over uiteenlopende thema’s zoals pesten, loverboys en drugs. Maar ook over de gezonde school en het vergroten van assertiviteit en weerbaarheid. “Door de samenwerking kunnen we beter op situaties inspringen en kunnen thema’s bespreekbaar en wellicht voorkomen worden. Niet alleen scholieren, maar ook docenten en bezoekers moeten zich veilig voelen binnen scholen. Het convenant VIOS draagt daar aan bij”, aldus de Kerkraadse wethouder Jo Schlangen (Onderwijs) namens de convenantpartners.

Partners

De partners die het convenant VIOS Parkstad ondertekend hebben zijn:

 • Stichting LVO Parkstad;
 • SVO PL;
 • Citaverde College;
 • INNOVO;
 • ROC Arcus College;
 • Stichting Alterius (De Buitenhof);
 • Movare;
 • Stichting IBPL (IBS El Wahda, Stichting Pallas (Vrije School Helianthus);
 • Stichting Vitus Zuid (Mgr. Hanssenschool);
 • Gereformeerde basisschool Benjamin;
 • de Nieuwste Pabo;
 • Fontys Lerarenopleiding Sittard (FLOS);
 • Fontys Hogeschool Pedagogiek Sittard;
 • de gemeenten Kerkrade, Heerlen, Landgraaf, Simpelveld, Voerendaal en Brunssum;
 • politie;
 • Openbaar Ministerie;
 • GGD Zuid-Limburg;
 • Halt Limburg;
 • Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad.