Subsidieregeling Leegstaand Commercieel Vastgoed Landgraaf

Foto: Landgraaf.nieuws.nl

Op 8 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de subsidieverordening Leegstaand Commercieel Vastgoed Landgraaf. Deze regeling is een van de instrumenten uit de Leegstandsvisie Commercieel Vastgoed Landgraaf 2016-2020.

Voor deze regeling heeft de raad voor het jaar 2018 en 2019 een budget van totaal € 240.000,- ter beschikking gesteld.

Wat is het doel van de regeling?

De subsidieregeling Leegstaand Commercieel Vastgoed Landgraaf is een middel om de commerciële leegstand terug te dringen en nieuwe initiatieven van ondernemers te bevorderen. Hiermee willen we ondernemers stimuleren om leegstaande panden in onze winkelconcentratiegebieden in te vullen.

Daarnaast heeft de subsidie tot doel de winkelgebieden verder te concentreren en ondernemers van leegstaande panden, in de zogeheten aanloopgebieden, te stimuleren hun leegstaande winkelpand zodanig aan te passen dat het beter aansluit bij de gewijzigde functie en daardoor toekomstbestendig is. Dit heeft een beeldversterkend effect, het vergroot de aantrekkelijkheid van de winkelcentra en de leefbaarheid van de aangrenzende gebieden.

Reacties

article
34448
Subsidieregeling Leegstaand Commercieel Vastgoed Landgraaf
Op 8 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met de subsidieverordening Leegstaand Commercieel Vastgoed Landgraaf. Deze
https://landgraaf.nieuws.nl/nieuws/34448/subsidieregeling-leegstaand-commercieel-vastgoed-landgraaf/
2018-03-12T13:58:28+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/184/2018/03/12135431/DSC0248.jpg
commercieel vastgoed, Landgraaf.nieuws.nl, leegstand, subsidieregeling
Gemeente, Nieuws