Openstelling op- en afrit Buitenring nabij Hoogstraat Landgraaf

Foto: Buitenring Parkstad Limburg / VIA Drupsteen

In de tweede helft van april vonden de laatste afrondende werkzaamheden plaats aan de Buitenring op Landgraafs grondgebied. Dit deel van de Buitenring is nu klaar en in gebruik. Uitzondering hierop zijn de nabij de Hoogstraat gelegen oprit richting Brunssum en afrit komende uit Brunssum; deze zijn (nog) niet opengesteld voor verkeer. Omdat bij de gemeente daarover vragen binnenkomen, licht de gemeente toe waarom dit zo is.

Op- en afritten

Alle aansluitingen van de Buitenring zijn ‘volledige’ aansluitingen, dus twee op- en twee afritten. Landgraaf wilde daar geen uitzondering op vormen, mede vanwege de verkeerskundige voordelen. Voordat gestart werd met de realisering van de Buitenring hebben de gemeente Landgraaf en de Provincie Limburg wel afgesproken om de ‘nieuwe’ bovengenoemde op- en afrit nabij de Hoogstraat al aan te leggen, maar nog niet open te stellen voor verkeer. Het in gebruik nemen van deze op- en afrit wordt afgestemd op de realisering van de Randweg Abdissenbosch. Deze is momenteel in voorbereiding.

Toename verkeersdrukte ongewenst

Zou deze oprit en afrit van de Buitenring nu al in gebruik worden genomen dan zou dat een enorme toename van de verkeersdrukte tot gevolg hebben op de Nieuwenhagerheidestraat, Hoogstraat, Kantstraat en Grensstraat. Dit is niet wenselijk. De Randweg moet deze verkeerstoename in de dorpskern straks teniet doen.
Daarom wordt de ingebruikname van de op- en afrit afgestemd op de aanleg van deze nieuwe Randweg. Dit is in het verleden een bewuste keuze geweest.

Reacties

article
47375
Ingebruikname op- en afrit afgestemd op aanleg nieuwe Randweg
In de tweede helft van april vonden de laatste afrondende werkzaamheden plaats aan de Buitenring
https://landgraaf.nieuws.nl/nieuws/47375/openstelling-oprit-buitenring-hoogstraat-landgraaf/
2018-05-13T13:02:52+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/184/2018/05/13130004/Aansluiting-Hoogstraat-Via-Drupsteen.jpg
Buitenring Parkstad Limburg, Hoogstraat, Landgraaf.nieuws.nl
Gemeente, Nieuws, Parkstad Limburg