Kinderen leveren grote bijdrage aan onderwijsagenda Landgraaf

Foto: Gemeente Landgraaf

Kinderen die meevergaderen met een gemeente is toch wel een uniek gegeven. Maar niet in de gemeente Landgraaf. Onder het mom van ‘Kinderen in het primair onderwijs mogen hun stem laten gelden’ vond vrijdagochtend 8 juni de allereerste Kinderraadsvergadering plaats in de Raadzaal van gemeente Landgraaf.
Schoolkinderen van de bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) van verschillende Landgraafse basisscholen, allemaal onderdeel van onderwijsstichting MOVARE, leverden een bijdrage aan de Lokaal Educatieve Agenda.

Centrale vraag

Wat hebben de kinderen van Landgraaf nodig om goed, gezond en gelukkig op te groeien? Dat was de centrale vraag van de ochtend op 8 juni. De leerlingen, drie per school van in totaal negen scholen, gaven allemaal een korte presentatie over de dingen die zijzelf belangrijk vinden voor hun eigen toekomst en ontwikkeling.

“Ik ben trots dat onze Landgraafse leerlingen mochten ervaren hoe het is om deel te nemen aan een raadsvergadering. Dat ze vragen stelden en zichzelf kwetsbaar opstelden door een presentatie voor te bereiden. Een ervaring om nooit te vergeten”, aldus Marie-Jose Kollau, coördinator van de Kinderraadsvergadering namens MOVARE.

Jeugdparticipatie bevorderen

Onderwijsstichting MOVARE en de gemeente Landgraaf namen samen het initiatief voor de Kinderraadsvergadering en onderstrepen daarmee het belang van jeugdparticipatie.
“We laten kinderen graag meedenken over hun toekomst. Zij weten immers zelf het beste wat ze nodig hebben om goed op te groeien binnen de gemeente Landgraaf. Dit is een mooi voorbeeld van onderwijs naar een ander niveau tillen. Basisschoolleerlingen vandaag de dag zijn zó wijs. Ze dagen zichzelf maar wat graag uit om een stapje extra te zetten. De Kinderraadsvergadering is de uitgelezen kans daarvoor. Het was fantastisch om vandaag de enthousiaste kinderen in actie te zien”, vertelt Ryszard Kruszel, voorzitter College van Bestuur bij onderwijsstichting MOVARE.

Waardering

Wethouder Alex Schiffelers onderstreept dit standpunt volledig en is onder de indruk over de manier hoe de kinderen deze eerste kinderraad invulling hebben gegeven. Aanvullend spreekt hij zijn waardering uit over deze unieke wijze waarop we kinderen betrekken bij formele gemeentelijke beleidsvorming: “Kinderen zijn nog onbevangen waardoor zij met een open blik kunnen kijken en beoordelen wat zij voor hun toekomst en eigen ontwikkeling belangrijk vinden. Hierbij gaat het onder andere om thema’s als gezondheid, eerlijke kansen en duurzaamheid. Om de kinderen daarin te steunen, dat vind ik als wethouder een vanzelfsprekendheid.”