Algemene informatie voor inwoners Landgraaf met betrekking tot Pinkpop

Foto: Pinkpop

Hieronder vindt u de belangrijkste informatie voor u als inwoner van Landgraaf met betrekking tot het Pinkpop-festival dat komend weekeinde plaatsvindt. Deze staat ook op de website van de gemeente Landgraaf.
Tevens staat op www.landgraaf.nl een overzicht van veelgestelde vragen over Pinkpop.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de speciale Pinkpopbalie in het Burgerhoes die nog tot en met donderdag 14 juni van 10.00 tot 13.00 uur geopend is.

Verkeersdrukte/filevorming

Aangezien veel festivalbezoekers al vroeg naar Landgraaf komen, dient u rekening te houden met files op en rond de toegangswegen naar Landgraaf.
In verband met kans op filevorming wordt geadviseerd de volgende wegen te vermijden:

 • Schanserweg / Hereweg;
 • Belvauer;
 • Euregioweg / Rukkenerweg;
 • Dentgenbachweg;
 • Hoofdstraat.

Doorgaand verkeer richting Kerkrade/Heerlen wordt verzocht de binnenring te nemen.

Taxi- en snelheidscontroles

De politie voert samen met de medewerkers van Toezicht en Handhaving, controles uit bij taxi’s op het gebied van rijtijden, vergunningen, taximeters etc. Doel is het aanpakken van de ‘taxioverlast’ tijdens Pinkpop. Daarnaast vinden op alle voertuigen in en rondom het festivalgebied diverse snelheidscontroles plaats.
Overigens mogen tijdens Pinkpop geen taxi’s meer stoppen bij het station. Er is alleen een taxistandplaats aan de Einsteinstraat.

Vuilnis

Er worden extra milieuploegen ingezet en in de omgeving van het festivalterrein worden extra toiletten en afvalcontainers geplaatst.

Illegale verkoop

Het is voor particulieren verboden om vanuit garages e.d. alcohol en andere drank- en etenswaren te verkopen aan festivalgangers.
Politie en medewerkers van Toezicht & Handhaving controleren hier nadrukkelijk op en zullen verbaliserend optreden.

Verbod op flyeren

Tijdens Pinkpop is het in en rondom het festivalgebied verboden om gedrukte of geschreven stukken of afbeeldingen onder publiek te verspreiden of openlijk aan te bieden, aan te bevelen of bekend te maken.

Camerabewaking

Gedurende de Pinkpopdagen is er uitgebreide camerabewaking op het festivalterrein en de omgeving er omheen.

Klachten

Tijdens het Pinkpop-weekend kunt u Pinkpop gerelateerde klachten melden via het alarmnummer van de politie: tel. 0900-8844. Dit is 24 uur bereikbaar voor klachten.
Na het Pinkpop-weekend kunt u Pinkpop gerelateerde klachten melden via het alarmnummer van de politie, tel. 0900-8844 (24 uur per dag) of via gemeente Landgraaf, tel. 14 045 (tijdens kantooruren).

Vuurwerk

Tijdens sommige optredens wordt gebruik gemaakt van vuurwerk.
Op Pinkpopzondag 17 juni is om 24.00 uur het traditionele vuurwerk ter afsluiting.

Doorlaatbewijzen

Elk huishouden/adres in het voor Pinkpop afgesloten gebied krijgt 2 gecodeerde doorlaatbewijzen. De afgesloten gebieden zijn alleen toegankelijk met deze speciale doorlaatbewijzen. Let op: op het doorlaatbewijs staat vermeld bij welke post men met dat bewijs toegang heeft. Bij andere, niet vermelde posten, heeft men geen toegang. Naar aanleiding van klachten als gevolg van misbruik zijn doorlaatbewijzen gecodeerd. Een gekopieerd doorlaatbewijs geeft dan ook GEEN toegang, evenmin als het kunnen noemen van een adres in het afgesloten gebied. Bij misbruik wordt de kaart ingenomen.
Er wordt terughoudend omgegaan met het verstrekken van extra doorlaatbewijzen. We hopen hiermee parkeeroverlast en oneigenlijk gebruik te voorkomen.

Pinkpop – Verkeer – Parkeerverboden – of stopverboden

Op een aantal plaatsen is een parkeer- of stopverbod van kracht.

Parkeerverbod/zone

Stationsstraat vanaf huisnummer 4 t/m Stationsplein (bussen uitgezonderd); Mensheggerweg; Hofstraat; Hofstraat dienstingang Megaland; Overstehofweg-Veldweg (achter de parkeerplaats); Edisonstraat; Voltastraat; Heistraat; Overstehofweg; Pijler (1 zijde), Koempel (1 zijde).

Toezicht en Handhaving en politie treden handhavend op bij het parkeren in plantsoenen.

Stopverboden/zone

Mensheggerweg ingang B links t/m rotonde; Edisonstraat tussen rotonde Einsteinstraat t/m hoek Voltastraat; rotonde Edisonstraat t/m Voltastraat; Overstehofweg; Baanstraat vanaf kruising Einsteinstraat t/m kruising Voltastraat; Baanstraat tussen Putstraat/Monnetstraat; Voltastraat; Mensheggerweg; Rouenhof; Delleweg; Hofstraat; Hopelerweg; Casinolaan; Einsteinstraat tussen Hoofdstraat t/m Baanstraat; Einsteinstraat tussen Dr. Calstraat t/m rotonde Mondo Verde; pad Steenberg (trap Wilhelminaberg); Kerkraderweg; Stationstraat (uitgezonderd voor bussen); Groenstergracht/Haanweg; Euregioweg links/rechts ter hoogte van Einsteinstraat.

Snelheidsbeperkende maatregelen

Bij camping B (Mensheggerweg) worden snelheidsbeperkende maatregelen genomen. De maximaal toegestane snelheid wordt teruggebracht naar 30 km per uur.

Wegafsluitingen

In verband met Pinkpop wordt een groot aantal straten afgesloten voor verkeer. Deze gebieden zijn uiteraard wel te voet te bereiken. De bewoners van de betreffende straten zijn op de hoogte gebracht en ontvangen per adres twee gecodeerde doorlaatbewijzen.

De straten worden afgesloten door middel van bemenste en onbemenste afzettingen. Voor een overzichtskaart van alle afgesloten straten kunt u kijken op www.landgraaf.nl. De meeste afzettingen bestaan uit rood-witte afzethekken met een figuratiebord “gesloten voor alle verkeer”. Enkele afzettingen worden fysiek ondersteund met een container/betonblok dan wel bouwhek.

Hieronder staan de posten die met een container/ betonblok/hekken zijn afgezet van donderdag 14 juni vanaf 23.00 uur tot einde Pinkpop.

 • Hoofdstraat/Op gen Steen;
 • Wentholtstraat/Zwartebergweg;
 • Haesenstraat/Prickenleenstraat;
 • Koeweg/Klinkersteegje;
 • Einsteinstraat/Pasteurstraat;
 • Hoofdstraat/Swagemakersstraat;
 • Hoofdstraat/Schumanstraat;
 • Einsteinstraat/Edisonstraat;
 • Koeweg/Sleinadastraat;
 • Koeweg/Prickenleenstraat;
 • Hofstraat/Heistraat oost;
 • Prinssenstraat/Joes Jongenstraat;
 • Honingmannstraat.

De Einsteinstraat en Hofstraat zijn op donderdag 14 juni al vanaf 20.00 uur afgezet tot einde Pinkpop.
Dr. Calsstraat is gedeeltelijk afgesloten tot en met maandag 18 juni 14.00 uur.

Wanneer de verkeerssituatie hierom vraagt, zullen afzettingen eerder of later worden ingesteld of verwijderd. Voor wat betreft de verkeersmaatregelen is een verkeersbesluit genomen.

Overige verkeersmaatregelen

 • Einsteinstraat hoek Dr. Calsstraat richting Mensheggerweg tot aan Minckelersstraat: eenrichtingsweg;
 • Einsteinstraat hoek Minckelersstraat richting Einsteinstraat: eenrichtingsweg;
 • Kruispunt Kerkraderweg/De Wendelstraat: tijdelijke opheffing inrijverbod;
 • Baanstraat: doorgang vrachtverkeer richting industrieterrein; Openstelling bussluis.

Bereikbaarheid van bedrijven en dienstverleners

Huisartsen, apothekers, medewerkers van Groene Kruis of Thuiszorg en overige hulpdiensten hebben natuurlijk vrije toegang in het gehele gebied.
Tijdens Pinkpop is een aantal bedrijven en dienstverleners moeilijker of beperkt bereikbaar.

Industrieterrein Strijthagen

De gemeente Landgraaf heeft met de ondernemers van industrieterrein Strijthagen afspraken gemaakt over de bereikbaarheid. Ook hier wordt gebruik gemaakt van gecodeerde doorlaatbewijzen. Het industrieterrein is bereikbaar via de Baanstraat / Wattstraat. Groot vrachtverkeer kan het industrieterrein bereiken via de Mensheggerweg / Dentgenbachweg. Uitrijden vanuit de Minckelersstraat richting Dr. Calsstraat is niet mogelijk in verband met een tijdelijk ingesteld eenrichtingsverkeer. De route is met borden aangegeven.

Van Cranenbroek

Van Cranenbroek is op donderdag 14 juni en vrijdag 15 juni geopend van 9.30 uur tot 18.00 uur en zaterdag 16 juni van 8.30 tot 17.00 uur, op zondag is het filiaal gesloten.

Tankstation Minli

Vanaf donderdagavond 14 juni 20.00 uur tot maandagochtend 18 juni kan bij het tankstation Minli aan de Einsteinstraat niet worden getankt.

Dierenkliniek Strijthagen

Gedurende het gehele weekend is de dierenkliniek gewoon bereikbaar en hebben bezoekers vrije doorgang bij Industrieterrein Strijthagen.

Wereldtuinen Mondo Verde en SnowWorld

Beide attracties zijn te voet altijd bereikbaar. Per auto is Mondo Verde via de Mensheggerweg bereikbaar. Wilt u met de auto naar SnowWorld? Volg dan de gele omleidingsborden.

Milieupark Marconistraat

Het milieupark sluit op donderdag 14 juni om 17.30 uur en is vrijdag 15 juni en zaterdag 16 juni gesloten.
U kunt eventueel uitwijken naar het Rd4 milieupark in Brunssum, Heerlen of Kerkrade.

Reacties

article
50389
Algemene informatie inwoners m.b.t. Pinkpop
Hieronder vindt u de belangrijkste informatie voor u als inwoner van Landgraaf met betrekking tot
https://landgraaf.nieuws.nl/nieuws/50389/algemene-informatie-inwoners-landgraaf-pinkpop/
2018-06-13T17:14:18+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/184/2018/06/13155543/Pinkpoplogo-2018-1.jpg
Gemeente Landgraaf, informatie, Landgraaf.nieuws.nl, Pinkpop
Gemeente, Nieuws