Al ruim duizend tips in onderzoek Nicky Verstappen

Foto: Politie

De politie heeft inmiddels meer dan duizend tips ontvangen in het onderzoek Nicky Verstappen. Het grootste deel, zo’n negenhonderd tips, is binnengekomen via het speciale telefoonnummer dat is ingericht én via de website www.politie.nl.
Het overige deel is binnengekomen via onder andere privéberichten op social media bij diverse politieaccounts.

Duizend tips

Ruim duizend tips is het actuele beeld van vrijdagochtend 24 augustus om 9.00 uur.
Er komen nog steeds veel telefoontjes met tips binnen. Driekwart van de ruim duizend tips gaat over de mogelijke verblijfplaats van Jos Brech, of over mensen die denken hem nog gezien te hebben.
De politie waardeert het zeer als tipgevers foto’s of video’s meesturen. Bijvoorbeeld wanneer het vermoeden bestaat dat de tipgever Jos Brech nog gezien meent te hebben. Deze foto’s of video’s zijn te uploaden via www.politie.nl. Alle tips worden door de politie in behandeling genomen.

Spoedtips

Er is een apart servicecentrum ingericht dat alle telefonische tips aanneemt. Dit zijn vier medewerkers van de politie en een coördinator.
Daarnaast is er een rechercheur van het onderzoeksteam Nicky Verstappen aan het servicecentrum toegevoegd die bekijkt welke tips met spoed moeten worden opgepakt. Van alle tips die binnenkomen wordt dus onderscheid gemaakt in spoed-tips, en tips die later worden bekeken.
Alle tips worden serieus opgepakt en onderzocht.

Waarvoor kunt u bellen?

Het speciale telefoonnummer 088 – 16 88 999 van de politie in Limburg is tot 31 augustus van 8.00 uur ’s morgens tot 22.00 uur ’s avonds bereikbaar. Na die tijd, en bij drukte, wordt er automatisch doorgeschakeld naar ons reguliere servicecentrum van de politie (09008844).
De gesprekken die binnenkomen zijn verschillend van aard. Naast tips over de verblijfsplaats zijn er ook gesprekken met mensen die vragen of zorgen hebben over de periode dat de verdachte vrijwilliger was bij de scouting of werkzaam bij de peuterspeelzaal. Er zijn ook mensen die andere informatie delen over Jos Brech. Het telefoonteam is voorbereid op al deze vragen.

Naast het speciale telefoonnummer van de politie in Limburg kan informatie over de verblijfsplaats van Jos Brech ook vertrouwelijk worden doorgegeven via Team Criminele Inlichtingen, via telefoonnummer 079-3458999 of anoniem via Meld Misdaad anoniem: 0800-7000.