Stints mogen uit voorzorg niet meer op de openbare weg

Foto: Wikipedia

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wijzen de eerste voorlopige resultaten van het onderzoek naar de Stints uit dat deze vervoersmiddelen potentiële veiligheidsrisico’s hebben. Daarom besluit minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op basis van deze nieuwe informatie de Stint uit voorzorg te schorsen. Dit houdt in dat Stints vanaf middernacht, 2 oktober 00.00 uur, niet meer op de openbare weg mogen worden gebruikt.

Naar aanleiding van het ongeluk in Oss op 20 september hebben politie, Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en ILT de afgelopen dagen als eerste stap een verkennend technisch onderzoek uitgevoerd naar enkele Stints. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond.

Twijfels over technische constructie Stint

De eerste voorlopige resultaten uit het onderzoek geven evenwel aanleiding tot twijfels over de technische constructie van de Stint. Dit zou ertoe kunnen leiden dat de Stint stil valt of juist niet meer remt. Daarnaast zijn er op eigen initiatief technische wijzigingen doorgevoerd aan het ontwerp van de Stints zonder deze opnieuw ter goedkeuring bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor te leggen. De genoemde bevindingen kunnen een risico vormen voor de bestuurder, de kinderen en andere weggebruikers. Deze nieuwe informatie is reden voor de minister om uit voorzorg te besluiten om de Stints voorlopig niet meer toe te laten op de openbare weg.

Ingrijpende gevolgen voor kinderdagverblijven

Dit is een ingrijpend besluit met veel praktische gevolgen voor de kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven en andere gebruikers van de Stint worden vandaag geïnformeerd over het besluit. Het informatienummer 1400 is beschikbaar voor alle vragen over de Stint.

Op 20 september vond er een ongeluk plaats met een Stint in Oss.
De ILT, politie, OVV en Prorail onderzoeken de toedracht van het ongeval in Oss. Deze onderzoeken zijn nog niet afgerond.

Reacties