“Seniorproof wonen voor iedereen”

Foto: Landgraaf.nieuws.nl

Tegenwoordig blijven steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis wonen en naar verwachting blijft deze leeftijd ook stijgen. Verhuizen komt pas in beeld als er lichamelijke klachten komen. De overheid stimuleert mensen om langer thuis te blijven wonen, zo ook de gemeente Landgraaf.
Deze informeert u dinsdag 30 mei over wat u zelf kunt doen om langer thuis te blijven wonen. In het Burgerhoes is dan een informatiemarkt rondom het thema “Seniorproof wonen voor iedereen”.

Woning toekomstbestendig

We blijven tot op hoge leeftijd zelfstandig en liefst in hetzelfde huis wonen. Dat is prettig, maar vraagt op een bepaald moment wel om aanpassingen van het huis. Toch worden er maar zelden vooraf maatregelen getroffen om de woning toekomstbestendig te maken. De trappen, drempels en badkamer worden belemmeringen als de jaren vorderen en de mobiliteit afneemt. Struikel- en valpartijen liggen dan op de loer met alle gevolgen van dien.

In de meeste gevallen is het op termijn niet meer mogelijk om in het huis te blijven wonen zonder dat er ingrijpende en dure aanpassingen worden doorgevoerd. Aanpassingen die niet of maar gedeeltelijk worden vergoed. Vaak volgt dan een ‘gedwongen’ verhuizing naar een nieuwe geschikte woonruimte.
Dit kan weer andere problemen met zich meebrengen. Denk hierbij aan het sociale netwerk in de eigen omgeving dat iemand moet achterlaten. Ook kan het zijn dat ouderen niet kunnen verhuizen omdat door de huidige woningmarkt de woning niet tijdig verkocht wordt. Misschien denkt u dat dit onderwerp (nog) niet op u van toepassing is, maar de ervaring leert dat dit iedereen kan gebeuren. Het kan daarom geen kwaad om u tijdig te informeren over de mogelijkheden.

Informatiemarkt

Op dinsdag 30 mei, van 13.00-17.00 uur, vindt in het Burgerhoes de informatiemarkt “Seniorproof wonen voor iedereen”, plaats.
Deze middag bestaat uit twee delen, namelijk een marktgedeelte en een inhoudelijk gedeelte. Er komt een 15-tal bedrijven om hun producten te demonstreren. Producten die het makkelijker maken om langer zelfstandig thuis te wonen. Dat kan variëren van een traplift of een hoog/laagbed tot een waterkan die bijhoudt hoeveel iemand heeft gedronken.
Het inhoudelijke gedeelte bestaat uit een aantal workshops met thema’s zoals eenvoudige woningaanpassingen, vergoedingen, technologie/app’s.

Het volledige programma wordt later bekendgemaakt op de website van de gemeente Landgraaf.