Donderdag “inloopavond Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan”

Foto: Wikimedia

Op donderdag 26 januari organiseert de gemeente Landgraaf een inloopavond over het nieuwe Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Iedereen is van harte welkom tussen 17.30 tot 21.00 uur in de Pinkpopzaal van het Burgerhoes.

Het nieuwe GVVP, Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan vormt de basis voor het verkeersbeleid van de komende jaren. Thema’s zoals de wegenstructuur, bereikbaarheid, verkeersveiligheid, weginrichting, fietsverkeer, openbaar vervoer en parkeren komen aan bod. Daarnaast staat in het GVVP een analyse van de knelpunten op deze thema’s. Op basis van deze analyse heeft de gemeente een uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin vertalen zij de belangrijkste knelpunten in concrete projecten of maatregelen. Het is de bedoeling dat deze in de periode tot 2023 ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Uw inbreng is belangrijk!

Met de kennis en ervaring van de medewerkers en de klachten en meldingen die de gemeente de afgelopen jaren ontving, heeft zij een eerste conceptversie van het GVVP gemaakt. Dit conceptplan vindt u hier. In het begin van het rapport is een samenvatting opgenomen die een korte toelichting geeft over de inhoud van het GVVP. Aan het eind staat het uitvoeringsprogramma waarin de knelpunten staan die de gemeente de komende jaren wil gaan aanpakken.

Om er zeker van te zijn dat er geen belangrijke knelpunten worden vergeten en de juiste keuzes worden gemaakt bij de aanpak van deze knelpunten, vraagt de gemeente uw hulp. Welke knelpunten ervaart u en vindt u belangrijk? Op welke manier wilt u een knelpunt opgelost of verbeterd zien? Laat het de gemeente weten! Op basis van uw inbreng wordt het definitieve GVVP opgesteld.

De gemeente benadrukt dat het gaat om knelpunten en wensen die het algemene belang dienen. Het GVVP gaat niet over persoonlijke klachten of meldingen over de openbare ruimte.

Bijeenkomst 26 januari

Tijdens de inloopavond zijn diverse deskundigen aanwezig met wie u in gesprek kunt gaan en aan wie u vragen kunt stellen over het GVVP. Ook liggen er reactieformulieren voor u klaar die u kunt invullen. Tussen 17.30 en 21.00 uur bent u vrij om te komen wanneer u wilt.

Reacties